Mina olen Rainer Mere, vaimse tervise ekspert.

Mina olen Rainer Mere, vaimse tervise ekspert.

Toetan ettevõtteid ja pakun individuaalset psühholoogilist abi.

Toetan ettevõtteid ja pakun individuaalset psühholoogilist abi.

Heaolu töökohas

Vaimse tervise probleemid avaldavad mõju indiviidi kõikidele eluvaldkondadele. Tööalaselt võib märgata omavaheliste suhete halvenemist, tihti suureneb töölt puudumine ja langeb töötaja produktiivsus. Mõistagi mõjutab vaimne tervis otseselt füüsilist tervist ja vastupidi. Vaimse tervise probleemid ja madal vaimne ning füüsiline heaolu mõjuvad laastavalt elukvaliteedile.

Valdkonna eksperdina:

– aitan luua ja koordineerida terviklikke töökoha heaoluprogramme lähtudes iga organisatsiooni spetsiifikast ja eripärast;

– aitan paika panna mõõdikuid hindamaks iga organisatsiooni vajadusi ja programmide ning sekkumiste efektiivsust;

– pean oluliseks koostööd organisatsiooni  juhtidega (koolitused, coaching);

– hindan juba juurutatud programmide ja sekkumiste kasulikkust, pakkudes vajadusel uusi lahendusi ning soovitusi.

Individuaalne psühholoogiline nõustamine ja coaching

Iga inimese lugu on unikaalne, mistõttu on individuaalne ja paindlik lähenemine nõustamises ülioluline. Psühholoogina väärtustan koostööl põhinevat lähenemisviisi, mis peegeldab iga inimese eesmärke ja väärtusi. Nõustamises kasutan erinevaid tõenduspõhiseid lähenemisviise ja parimaid praktikaid, mis on aastate jooksul ennast õigustanud.

Vaimne tervis ja heaolu

Kuidas saan abiks olla?

Pandeemia tulekuga on vaimse tervise olulisus eriti teravalt päevakorda tõusnud ja õnneks seal ka püsinud. Mõistagi elab iga inimene kriisiolukorda üle erinevalt ja vastupanu- ning kohanemisvõime on erinev. Samas ei saa kuidagi mööda vaadata faktist, et vajadus vaimse tervise ekspertide ja professionaalsete lahenduste järgi on hüppeliselt kasvanud. Mitmed uuringud näitavad selgelt, et töötajate hinnangul ei ole vaimne heolu ning tervis enam ainult iga inimese “oma asi”. Töökultuur ja inimestevahelised suhted mõjutavad töötajaid olenemata sellest, kas organisatsiooni liikmed ise seda tajuvad ning teadvustavad või mitte. Heaolu algab organisatsiooni kultuurist, suhetest ja juhtimisest. 

Kui Sul tekkis teema vastu huvi ja tahaksid millestki rohkem teada, siis kirjuta või helista ja mõtleme koos, mida teha saame. 

Suhtleme

Võta julgelt ühendust. Vali selleks iseenda jaoks kõige mugavam moodus – helista või kirjuta ja vastan esimesel võimalusel.

Individuaalsed vastuvõtud

Õie 37, Tallinn - Tervisekliinik

Telefon

56966245

E-mail

rainer@rainermere.ee