Elementor #449

Psühholoogiat olen õppinud nii Tallinna kui Tartu ülikoolis. Psühholoogina olen pigem direktiivne, kohati ka suunav, ei ole vaid passiivse kuulaja rollis, sekkun aktiivselt vestlusesse, aitan püstitada eesmärke ja julgustan inimest muutustele. Klientidega töötades olen suunatud probleemilahendusele, mis tähendab, et võrdlemisi ruttu minnakse kliendi probleemi juurde ja koostööd tehes hakatakse seda lahendama. Selleks kasutan erinevaid tehnikaid (peamiselt kognitiiv käitumuslikke), mis on praktikas edukaks osutunud (nt eesmärkide püstitamise metodoloogia, teatud coachimise tehnikad jms). Psühholoogi seansi edukus sõltub väga suuresti sellest, kas leitakse enda jaoks sobiv inimene, ehk inimene, kellega tekib hea terapeutiline ja usaldav suhe. See on ka edu ja muutuste aluseks. Reeglina saab sellest aru suhteliselt ruttu, peale paari esimest seanssi.

 

Milliste küsimustega tasub minu poole pöörduda?

Iga inimene on erinev ja sellest johtuvalt lähenen igale inimesele väga individuaalselt. Leian, et nii nagu pole „keskmist inimest“, pole ka lahendust, mis kõigile sobiks. Allpool toon välja mõned teemad, millega võib abi saamiseks minu poole pöörduda.

Konkreetsed mured ja kaebused:

Ärevus

Depressioon

Unehäired

ATH (aktiivsus – tähelepanuhäire)

Negatiivsed emotsioonid (emotsioonide regulatsioon üldisemalt)

Isiksusega seotud küsimused

Sõltuvused (suhtesõltuvused, arvuti, uimastid sh alkohol ja tubakas)

Eesmärgistamine ja sihid

 

Ja üldisemad:

Suhted ja suhteprobleemid (pere, romantilised suhted)

Lähisuhted ja intiimsus, seksuaalsus

Stress – töö ja kool

Elumuutused

Emaks/Isaks olemise võlud ja valud

Lein ja lahkuminek

Enesehinnang

Kehataju

Motivatsioon / motivatsioonipuudus

Harjumused – uute loomine ja vanade murdmine